Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ 34 - Giáo dục Can Lộc Hà Tĩnh Xứ Nghệ Nghệ An
TIN TỨC - TIN TỨC HUYỆN CAN LỘC

Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ 34
Tin đăng ngày: 23/4/2011 - 1057 lần xem

Trong 3 ngày (8 đến 10 -7), Đảng bộ huyện Can Lộc đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ 34, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương và 219 đại biểu đại diện cho 7.598 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã dự Đại hội

Trong 3 ngày (8 đến 10 -7), Đảng bộ huyện Can Lộc đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ 34, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương và 219 đại biểu đại diện cho 7.598 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã dự Đại hội

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa 33 trình Đại hội đại biểu lần thứ 34 nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, kinh tế tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2010 ước đạt gần 2.200 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ khoá 33 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịc theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng nông nghiệp chiếm 40%, Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp chiếm 29%, Thương mại – dịch vụ chiếm 31%. Thu nhập GDP bình quân đầu người đến 2010 ước đạt trên 11 triệu đồng/năm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Là huyện trọng điểm về sản xuất lương thực của tỉnh, Can Lộc đã đi đầu chuyển đổi thành công ruộng đất giai đoạn 2, giảm từ 180 nghìn thửa (năm 2005) xuống còn trên 60 nghìn thửa (năm 2009), bình quân 2,2 thửa/hộ. Sau chuyển đổi, nhiều xã đã đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại. Đến nay có gần 1.000 mô hình sản xuất hiệu quả. Diện tích lúa lai, lúa tiến bộ kỹ thuật được mở rộng thay dần giống cũ năng suất, giá trị thấp. Nông dân các xã đã mua sắm hàng ngàn máy nông nghiệp, xe vận tải, máy tuốt lúa, máy xay xát, máy bơm nước, máy gặt đập liên hợp…đẩy nhanh quá trình cơ giới hoá, tạo tiền đề cho CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng cờ "Đơn vị vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ
2005-2010" cho Đảng bộ huyện Can Lộc.

Đại hội đã giành thời gian thoả đáng để đại biểu thảo luận những vấn đề trọng tâm từ thực tiển sinh động của địa phương, của đơn vị trong công tác xây dựng Đảng để minh chứng và khẳng định rõ thêm những kết quả đã giành được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích, cân nhắc, làm rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ huyện Can Lộc sẽ thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 15%, tổng giá trị sản xuất đến 2015 đạt trên 4.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt từ 130 đến 140 tỷ đồng vào năm 2015; tổng sản lượng lương thực từ 8,5 đến 9 vạn tấn, đạt giá trị 65-70 triệu đồng/ha/năm. Đảm bảo QPAN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đạt đơn vị Quyết thắng; giữ vững danh hiệu Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Can Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đề ra như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện triển khai thực hiện tốt công tác qui hoạch và quản lý qui hoạch; khai thác tốt các tiềm năng, phát huy lợi thế sau chuyển đổi ruộng đất lần 2, đẩy mạnh cơ giới hoá, phấn đấu đến 2015 nông dân Can Lộc căn bản hoàn thành việc đưa các loại máy móc phù hợp vào sản xuất; đẩy mạnh kêu gọi, xúc tiến đàu tư vào dịa bàn huyện để phát triển CN – TTCN…Để thực hiện những nhiẹm vụ nêu trên, cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ, nhất là năng lực lãnh đạo phát triển KT-XH.


Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử Bí thư tại đại hội

Đại hội đã bầu 45 đại biểu vào BCH Đảng bộ huyện khóa 34 và bầu 21 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đồng chí Bùi Đức Hạnh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư BCH Đảng bộ huyện Can Lộc khóa 34, nhiệm kỳ 2010-2015.

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ KHOÁ  34

- Đồng chí Bùi Đức Hạnh: Bí thư Huyện uỷ.
- Đồng chí Võ Thúc Đồng: Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.
- Đồng chí Bùi Huy Tam: Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.
- Đồng chí Trần Văn Bẳng, Chủ tịch UBND huyện.
- Đồng chí Bùi Văn Sơn, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ.
- Đồng chí Trần Quý, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ.
- Đồng chí Nguyễn Quyết Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.
- Đồng chí Nguyễn Thị Hải Lý, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ.
- Đồng chí Trần Sỹ Thành, Chủ tịch MTTQ huyện.
- Đồng chí Võ Văn Hào, Phó chủ tịch UBND huyện.
- Đồng chí Trần Văn Sơn, Trưởng Công an huyện.
- Đồng chí Nguyễn Đức Xuân, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ 34

- Đồng chí Mai Khắc Trung, Chánh văn phòng Huyện uỷ.
- Đồng chí Trần Xuân Hoài, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ.
- Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ.
- Đồng chí Phạm Thị Bích Liên, Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ.
- Đồng chí Phạm Xuân Diệu, Giám đốc TTBD Chính trị huyện.
- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chánh văn phòng HĐND - UBND.
- Đồng chí Hoàng Đình Trung, Trưởng phòng Nội vụ.
- Đồng chí Nguyễn Duy Cường, Trưởng phòng KH - TC.
- Đồng chí Nguyễn Thị Thành, Chánh Thanh tra Nhà nước.
- Đồng chí Phan Cao Kì, Phó trưởng Phòng NN&PTNT.
- Đồng chí Đào Xuân Tùng, Trưởng phòng LĐ - TB&XH.
- Đồng chí  Võ Đức Đại, Phó Trưởng Phòng GD - ĐT.
- Đồng chí Lê Thế Nhiên, Giám đốc bệnh viện huyện.
- Đồng chí Đoàn Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ.
- Đồng chí Trần Đình Hùng, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao.
- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân.
- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ.
- Đồng chí Trần Bảo Ngọc, Bí thư Huyện đoàn.
- Đồng chí Trần Thị Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động
- Đồng chí Trần Văn Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Thuế.
- Đồng chí Trần Mạnh Sơn, Trưởng phòng Công Thương.
- Đồng chí Bùi Huy Cường, Trưởng Ban A huyện.
- Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc công ty Thuỷ Lợi Can Lộc.
- Đồng chí Trần Khắc Hoàng, Chánh Toà án nhân dân huyện.
- Đồng chí Bùi Thị Kiều Nhi, Hiệu trường Tiểu học Ngô Đức Kế.
- Đồng chí Phan Mạnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Thị trấn Nghèn.
- Đồng chí Mai Khắc Tám, B.T Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Khánh Lộc.
- Đồng chí Võ Đức Phương, Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã Đồng Lộc.
- Đồng chí Võ Nhân Nông, B.T Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thiên Lộc.
- Đồng chí Trần Thế Đường, Bí the Đảng uỷ, CT HĐND xã Thượng Lộc.
- Đồng chí Đào Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Song Lộc.


Các tin Tin tức khác:

Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỉ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú. (21/11/2014)
Chung kết hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. (17/11/2014)
Liên đoàn lao động huyện và Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tặng quà cho khu dân cư kiểu mẫu và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn (10/11/2014)
Can Lộc: tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (3/11/2014)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Xây dựng Xã hội học tập, Trung tâm học tập cộng đồng, Phổ cập giáo dục năm học 2014-2015. (10/10/2014)
UBND Thị trấn Nghèn tổ chức điểm phát động “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014. (30/9/2014)
Thí điểm “Mô hình trường học mới VNEN” hứa hẹn thành công về đổi mới phương pháp dạy học (22/9/2014)
Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên quê hương Can Lộc (6/9/2014)
Trường THCS Vũ Diệm khai giảng năm học mới 2014-2015 (4/9/2014)
Cảm phục ý chí cậu học trò mù ước làm thầy giáo (3/9/2014)
GIỚI THIỆU GIÁO DỤC CAN LỘC
Can Lộc là huyện có truyền thống văn hóa lâu đời, là vùng địa linh nhân kiệt, vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa, nhiều danh thắng nổi tiếng như Ngã ba Nghèn Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương tích trên dãy núi Hồng Lĩnh
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh
Violympic
Huyện Can Lộc
Công ty du lịch Mytour
danhtst79
Truy cập hôm nay: 945 - Tất cả: 1459406
Giới thiệu I Trường trực thuộc I Thông báo I Tài liệu BDTX I Tin tức I Nhịp sống học đường I Gia đình & Xã hội I Đoàn thể I Thư giãn I
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAN LỘC TỈNH HÀ TĨNH

Địa chỉ: Thị trấn Nghèn - Huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.841.301 - Fax: 0393.840.556 - Hotline: 0904.001.227
Email: info@canloc.edu.vn / Website: www.canloc.edu.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Điện thoại: 0915.050.067 - Website: www.sarahitech.com