• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC (CHẠY THỬ NGHIỆM GIAO DIỆN MỚI)
Văn bản liên quan
Hướng dẫn liên ngành về điều kiện thực hiện, trách nhiệm lập...
Ngày ban hành:
01/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các quyết định thi đua - khen thưởng tập thể, cá nhân của...
Ngày ban hành:
14/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thời gian Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triền khai...
Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực