• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC!
Văn bản liên quan
Kinh phí hỗ trợ tập huấn hè cho GV Đia lí, GDCD, HĐNGLL
Ngày ban hành:
08/07/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học...
Ngày ban hành:
30/06/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010
Ngày ban hành:
04/08/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc tặng bằng khen
Ngày ban hành:
20/07/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực