• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC!
ghị quyết số 41/2000/QH10 của Quốc hội về thực hiện phổ cập...
Ngày ban hành:
09/12/2000
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn cuộc thi NCKH-KT năm học 2018-2019 (Nội dung hướng...
Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn hiến máu tình nguyện cứu người đợt 2 năm 2018
Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn về việc xét tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó...
Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn về việc thực hiện chính sách cho học sinh tại các...
Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn báo cáo số liệu đầu năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo...
Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn yêu cầu cập nhật danh bạ điện thoại, email đầu năm...
Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực