Ngành Giáo dục và Đào tạo Can Lộc: Những kết quả nổi bật năm học 2011-2012

Năm học 2011- 2012, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16, Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 34, Nghị quyết 05 – NQ/HU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo.
Năm học 2011- 2012, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16, Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 34, Nghị quyết 05 – NQ/HU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo.
Toàn huyện đã dành cho sự nghiệp giáo dục sự quan tâm đầu tư toàn diện, tiếp tục thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đấu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Với sự tập trung cao nhất của Đảng bộ và nhân toàn huyện, sự nổ lực của cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành, cùng với sự phát triển KT-XH, sự nghiệp giáo dục huyện nhà tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc, dành được nhiều thành tích nổi bật, đó là:
Hệ thống trường lớp phát triển toàn diện, cân đối, vững chắc, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nhân dân lao động. Đến nay có 24 trường mầm non, 29 trường tiểu học – 426 lớp – 11.122 học sinh, 18 trường THCS(6 trường liên xã) - 298 lớp – 9625 học sinh, 4 trường THPT- 140 lớp – 6534 học sinh, 1 trung tâm HN -DN&GDTX, 23 trung tâm học tập cộng đồng; tỷ lệ huy động cháu vào nhà trẻ đạt 27,4 %, cháu vào mẫu giáo đạt 98,3 %, 100 % học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 –THCS; có hơn 80 % học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT.
Hoàn thiện Đề án qui hoạch hệ thống mạng lưới trường mầm non, phổ thông đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đảm bảo mỗi xã có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 2 – 3 xã có 1 trường THCS có qui mô từ 16 lớp trở lên.
Tập trung đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,  đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, sáng tạo của học sinh, chú trọng tổ chức học tập theo nhóm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện dạy học hiện đại, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học, phát huy các phòng học bộ môn. Tổ chức kiểm tra, thi khảo sát chất lượng, thi chọn học sinh giỏi, đánh giá xếp loại nghiêm túc, khách quan, đúng qui chế. Tham mưu với huyện chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT, thi tuyển sinh vào lớp 10-THPT. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, có 99,57 % học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 95,67 % học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, 99,46 % học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT, 97,08 % học viên bổ túc tốt nghiệp BTTHPT. Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả xuất sắc, cao nhất từ trước đến nay, đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 được xếp thứ 3 tỉnh, học sinh giỏi giải toán trên máy tính CASIÔ được xếp thứ 2 tỉnh; học sinh giỏi giải toán, tiếng Anh qua mạng Internet xếp thứ nhất tỉnh,  có 2423 học sinh giỏi huyện, 268 học sinh giỏi tỉnh, 24 em đạt học sinh giỏi Quốc gia.
Chất lượng giáo dục thể chất đạt cao, năm nay có 1 em đạt Huy chương Vàng, 1 em đạt Huy chương Bạc, 1 em đạt Huy chương Đồng.
Tham dự liên hoan Đàn Pianô kĩ thuật số toàn tỉnh đạt kết quả tốt, toàn đoàn xếp thứ 3,  đạt 4 giải trong đó có 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích.
Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được tăng cường, kiên cố hoá, hầu hết đủ điều kiện tổ chức học 2 buổi/ ngày. Có thêm trường Mầm non Mỹ Lộc, THCS Trung Đồng, THCS Vũ Diệm đạt chuẩn quốc gia, trường Tiểu học Khánh Lộc đạt chuẩn mức 2 sau 5 năm, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 55 trường, trong đó có 14 trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.
Chuyển đổi thành công 10 trường Mầm non sang công lập, tập trung xây dựng 4 trường trọng điểm chất lượng cao ở các bậc học, trong đó trường THCS chất lượng cao Xuân Diệu được xếp thứ 3 toàn tỉnh.
Công tác xây dựng đội ngũ được tăng cường, đến nay có 99,3 % giáo viên mầm non đạt chuẩn, 53 % giáo viên mầm non đạt trên chuẩn; 100 % giáo viên tiểu học đạt chuẩn, 87,3% giáo viên tiểu học đạt trên chuẩn; 100 % giáo viên THCS đạt chuẩn, 81,6 % giáo viên THCS đạt trên chuẩn; 61,5 % cán bộ, giáo viên là đảng viên, 86 giáo viên THCS được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 16 GVTPT Đội được công nhận GVTPT Đội giỏi cấp huyện, 8 giáo viên mầm non, 12 giáo viên tiểu học đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi tỉnh; có 273 SKKN đạt bậc 4, bậc 3 cấp huyện, 35 SKKN đạt bậc 4, bậc 3 cấp tỉnh. Tổ chức thành công Hội thi sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn huyện, có 16 sản phẩm của học sinh, 18 sản phẩm của giáo viên đạt giải cấp huyện. Tại Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 3, có 1 sản phẩm của học sinh trường Tiểu học Phú Lộc đạt giải Ba.
Công tác quản lý giáo dục tiếp tục có nhiều đổi mới, đồng bộ từ cơ quan Phòng tới các trường. Hoàn thành trang thông tin điện tử Website của ngành, đưa vào vận hành, sử dụng hiệu quả tốt. Tham mưu UBND huyện ban hành qui chế hoạt động điều hành của Phòng GD&ĐT; ban hành Qui chế điều chuyển, bố trí đội ngũ giáo viên các trường tiểu học và THCS; qui trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường mầm non, phổ thông. Năm qua đã đề bạt, bổ nhiệm 14 CBQL, luân chuyển 13 CBQL, 113 giáo viên và nhân viên hành chính. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch hàng tháng, từng học kỳ, từng năm học. Thực hiện tốt công tác đánh giá đơn vị, đánh giá CBQL, GV theo chuẩn hiện hành.
Công tác PCGD được quan tâm thường xuyên, triển khai thực hiện tốt Đề án PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt 92,04 %, PCGDTHCS đạt 93,1 %; phổ cập giáo dục bậc trung học đạt 72,4 %( so với năm 2011 tăng 4 %), đã có 19/23 xã, thị trấn đạt chuẩn hiệu quả phổ cập giáo dục trung học, 21/24 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, huyện đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi tại thời điểm tháng 5/2012. Có nhiều giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, năm qua toàn huyện mở được 566 lớp, với 47.671 lượt người tham gia học tập hiệu quả.
            Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công khai chất lượng giáo dục, 100 % các trường phổ thông hoàn thành tự đánh giá,  trường tiểu học Ngô Đức Kế, trường THCS Xuân Diệu được tỉnh đánh giá ngoài, đều được công nhận đạt cấp độ  3.
            Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, hiệu quả cao, đã thanh tra toàn diện 16 trường – tỷ lệ 22,5 %, thanh tra toàn diện hoạt động sư phạm của 360 giáo viên - tỷ lệ 21,9 %,  thực hiện tốt thanh tra chuyên đề, đột xuất, kịp thời tư vấn, chấn chỉnh những sai sót trong quản lý, qui chế chuyên môn, chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá,...  
            Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, nhất là xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đưa các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca vào nhà trường. Chú trọng giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, chăm sóc phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá ở các địa phương.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học. Tổ chức cho 71 trường học, 2120 CB, GV và 16.250 học sinh ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, thực hiện Quyết định 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, nêu cao lòng nhân ái, hành động vì người nghèo, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, TTHN-DN&GDTX đã nhận hỗ trợ giúp đỡ 50 hộ nghèo ở các địa phương, toàn ngành đã quyên góp được  249 triệu đồng tặng quà cho học sinh nghèo, khó khăn, các gia đình chính sách, hộ nghèo.
Với những kết quả đạt được toàn diện, trong đó có nhiều mặt đạt xuất sắc, kết thúc năm học 2011 - 2012, Giáo dục Can Lộc phấn khởi tự hào với những thành tích nổi bật, khẳng định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra. Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, đội ngũ CBQL, giáo viên và học sinh toàn ngành quyết tâm phấn đấu để đưa sự nghiệp giáo dục huyện nhà tiếp tục phát triển hơn nữa, đạt được nhiều thành tích cao hơn, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và toàn huyện.
                         
                                            Võ Đức Đại   HUV, Phó Trưởng phòng GD&ĐT