Phòng GD&ĐT tổ chức thành công Hội nghị tiểu ban nghiệp vụ, cụm chuyên môn liên trường, tổ chuyên môn bậc học mầm non năm học 2016-2017

Hội nghị có sự tham gia của đ/c Phạm Quốc Đạt – Phó trưởng phòng, các đồng chí chuyên viên, các đ/c hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo, nhà trẻ và các đ/c trong thành phần tiểu ban nghiệp vụ.

Đ/c Phạm Quốc Đạt kết luận Hội nghị
          Hội nghị đã đánh giá hoạt động của Tiểu ban nghiệp vụ, các cụm chuyên môn, các tổ chuyên môn trong năm học 2015-2016 và đề ra kế hoạch, giải pháp năm học 2016-2017.
          Trong năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT tổ chức 28 chuyên đề, cụm chuyên môn tổ chức 72 chuyên đề, các tổ chuyên môn tổ chức 186 chuyên đề.
Nòng cốt trong việc thiết kế, tổ chức các chuyên đề là các đ/c trong tiểu ban nghiệp vụ, tổ trưởng chuyên môn các trường mầm non. Các chuyên đề đã đáp ứng yêu cầu của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và các chuyên đề thiết thực đáp ứng yêu cầu theo quan điểm “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
          Bên cạnh đó, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại như năng lực của một số đồng chỉ trong tiểu ban nghiệp vụ, tổ chuyên môn chưa thể hiện vai trò nòng cốt đi đầu trong công tác chuyên môn, công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi tỉnh kết quả chưa cao; một số cụm chuyên môn hoạt động chưa bám sát vào nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn thiết thực của giáo viên, chất lượng chuyên đề chưa cao và chưa có sự phối hợp giữa các cụm trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; một số tổ chuyên môn hoạt động mang tính chất hành chính, chưa đi sâu vào việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ.
          Kết luận hội nghị, đ/c Phạm Quốc Đạt - Phó trưởng phòng GD&ĐT chỉ đạo tiểu ban nghiệp vụ, tổ chuyên môn tăng cường công tác tự bồi dưỡng chuyên môn, viết bài trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn trên trang web trường, ngành; cụm chuyên môn và tổ chuyên môn đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động, chú trọng tổ chức các hoạt động thực hành, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoài trời, kỹ năng truyền thông, bồi dưỡng năng khiếu cho giáo viên.

Tác giả bài viết: Hoàng Hà - Phòng GD&ĐT