• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC!
 • Th.s Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912285877
  • Email:
   huongxd1971@gmail.com
  • Chức vụ:
    Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Tuấn Lĩnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919132678
  • Email:
   luonghieulinh1@gmail.com
  • Chức vụ:
    Phó trưởng phòng (THCS)
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Th.s Phạm Quốc Đạt
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0913455698
  • Email:
   datthcs@gmail.com
  • Chức vụ:
    Phó trưởng phòng (MN,TH)
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: