• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC!
 •  Trần Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915924319
  • Email:
   trantuanpgcl@gmail.com
  • Chức vụ:
    CV -KHTN THCS, 
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 •  Nguyễn Quang Tuấn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912294995
  • Email:
   nguyentuanclht@gmail.com
  • Chức vụ:
    CV -GDTC
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 •  Trần Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0916870589
  • Email:
   tranthilananh@canloc.edu.vn
  • Chức vụ:
    CV- KHXH Tiểu học
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 •  Hoàng Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0946037199
  • Email:
   hoanghamncanloc@gmail.com
  • Chức vụ:
    CV GDMN
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 •  Trương Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917335823
  • Email:
   truongthanhpgd@gmail.com
  • Chức vụ:
    CV -Tiếng Anh
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Thị Nguyệt Hoa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919700445
  • Email:
   sonpgdcanloc@gmail.com
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 •  Nguyễn Văn Tuệ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912921173
  • Email:
   tuephonggiaoduc@gmail.com
  • Chức vụ:
    CV Kế Toán
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 •  Phan Thị Hải Ánh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919855030
  • Email:
   anhphongcanloc@gmail.com
  • Chức vụ:
    CV, Chế độ chính sách
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 •  Nguyễn Khắc Mận
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0988646007
  • Email:
   nguyenkhacman@gmail.com
  • Chức vụ:
    CV-CNTT
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 •  Nguyễn Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0948214248
  • Email:
   chunggdcl@gmail.com
  • Chức vụ:
    Văn thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 •  Võ Quốc Thanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912487346
  • Chức vụ:
    Bảo vệ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: