Huân chương Lao động Hạng Ba; Huân chương Lao động Hạng Nhì; Đơn vị có đời sống văn hoá tiêu biểu; Được nhận nhiều Cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Trung ương, tỉnh, huyện và các Bộ, ngành.

1. Tên cơ quan:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Thị trấn Nghèn - Huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.841.301 - Fax: 0393.840.556

Email: info@canloc.edu.vn / Website: www.canloc.edu.vn

4. Cơ cấu tổ chức:  Tổng số cán bộ, chuyên viên: 20 người.

Các bộ phận thuộc Phòng GD&ĐT: Chuyên môn, TCCB, Thanh tra, Kế hoạch-Thống kê, Tài vụ, Sách- Thiết bị, Văn phòng.

5. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Công đoàn ngành giáo dục:

Trưởng phòng: Nhà giáo ưu tú Trần Đình Sửu

Các Phó Trưởng phòng: Thầy Võ Đức Đại, Cô Nguyễn Thị Thanh Hoài

Chủ tịch Công đoàn ngành: Thầy Trần Văn Tính

5. Các trường học trực thuộc: MN 24 trường, Tiểu học 29 trường, THCS 18 trường và trường PTCS.

6. Những thành tích đạt được:

- Huân chương Lao động Hạng Ba

- Huân chương Lao động Hạng Nhì

- Đơn vị có đời sống văn hoá tiêu biểu

- Được nhận nhiều Cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Trung ương, tỉnh, huyện và các Bộ, ngành.