• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC!
Yêu cầu tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh...
Ngày ban hành:
19/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện BHYT học sinh năm 2019
Ngày ban hành:
14/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhờ thu hộ tiền phát quá đối với giáo viên ngoại ngữ
Ngày ban hành:
13/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tập huấn giáo viên trường THCS thuộc Dự án về Giáo dục ứng...
Ngày ban hành:
23/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tập huấn đoàn đánh giá ngoài
Ngày ban hành:
23/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cung cấp tin, bài cho cuốn Bản tin Giáo dục Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
15/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip "Có Tôi, đôi bạn luôn...
Ngày ban hành:
11/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
10/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực